Նախահաշիվներ

Դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկվել է դպրոցի աշակերտական, մանկավարժական, ծնողական և կառավարման խորհուրդներում: Ներկայացվել էր նաև հանրային քննարկման: Դիտողություններ և առաջարկություններ չեն եղել:

Դպրոցի տնօրենություն

Նախահաշիվներ 2017

Հաստիքացուցակներ 2017

Փոփոխված նախահաշիվ 2017 ՀԿՍ

Նախահաշիվ 2018 նախագիծ

2018 թվականի փոփոխված նախահաշվի նախագիծ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2019 ՆԱԽԱԳԻԾ