ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների (2018-2019 ուստարի)

I կիսամյակ

Տարրական դպրոց                                                                                           
I <<Ա>> — 35 աշակերտ
I <<Բ>> — 34 աշակերտ
I <<Գ>> — 35 աշակերտ
I <<Դ>> — 28 աշակերտ
I <<Ե>> — 35 աշակերտ
II <<Ա>> — 33 աշակերտ
II <<Բ>> — 22 աշակերտ
II <<Գ>> — 33 աշակերտ
II <<Դ>> — 30 աշակերտ
II <<Ե>> — 31 աշակերտ
III <<Ա>> — 30 աշակերտ
III <<Բ>> — 31 աշակերտ
III <<Գ>> — 29 աշակերտ
III <<Դ>> — 31 աշակերտ
III <<Ե>> — 29 աշակերտ
IV <<Ա>> — 33 աշակերտ
IV <<Բ>> — 34 աշակերտ
IV <<Գ>> — 33 աշակերտ
IV <<Դ>> — 35 աշակերտ
IV <<Ե>> — 34 աշակերտ
Ընդամենը (I-IV)` 635 աշակերտ, որից ներառական 7 աշակերտ

 

Հիմնական դպրոց
V <<Ա>> — 30 աշակերտ
V <<Բ>> — 31 աշակերտ
V <<Գ>> — 29 աշակերտ
V <<Դ>> — 26 աշակերտ
V <<Ե>> — 29 աշակերտ
VI <<Ա>> — 31 աշակերտ
VI <<Բ>> — 32 աշակերտ
VI <<Գ>> — 31 աշակերտ
VI <<Դ>> — 32 աշակերտ
VII <<Ա>> — 29 աշակերտ
VII <<Բ>> — 29 աշակերտ
VII <<Գ>> — 28 աշակերտ
VII <<Դ>> — 30 աշակերտ
VIII <<Ա>> — 27 աշակերտ
VIII <<Բ>> — 32 աշակերտ
VIII <<Գ>> — 32 աշակերտ
VIII <<Դ>> — 31 աշակերտ
IX <<Ա>> — 30 աշակերտ
IX <<Բ>> — 30 աշակերտ
IX <<Գ>> — 28 աշակերտ
IX <<Դ>> — 29 աշակերտ
Ընդամենը (V-IX)` 626 աշակերտ, որից ներառական 15 աշակերտ

 

Ընդամենը (I-IX)`1261 աշակերտ, որից ներառական 22 աշակերտ

Հատուկ կրթության ստորաբաժանում

I կոմպլեկտ                                    Թափուր աշակերտների թիվը ՝ ըստ դասարանների

I դասարան-2 աշակերտ                                      I դասարան՝ 13 աշակերտ

II դասարան-5 աշակերտ                                    II դասարան՝ 10 աշակերտ

III դասարան-2 աշակերտ                                  III դասարան՝ 13 աշակերտ

IV դասարան-1 աշակերտ                                  IV դասարան՝ 14 աշակերտ

Ընդամենը (I-IV)` 10 աշակերտ, որից տնային ուսուցում 1 աշակերտ

 

 

II կոմպլեկտ                                    Թափուր աշակերտների թիվը ՝ ըստ դասարանների

 

V դասարան-3 աշակերտ                                      V դասարան՝ 12 աշակերտ

VI դասարան-6 աշակերտ                                    VI դասարան՝ 9 աշակերտ

VII դասարան-4 աշակերտ                                  VII դասարան՝ 11 աշակերտ

Ընդամենը (V-VII)` 13 աշակերտ, որից տնային ուսուցում 5 աշակերտ

III կոմպլեկտ

VIII դասարան-2 աշակերտ                                 VIII դասարան՝ 13 աշակերտ

IX դասարան-2 աշակերտ                                     IX դասարան`13 աշակերտ

Ընդամենը (VIII-IX)` 4 աշակերտ, որից տնային ուսուցում 1 աշակերտ
Ընդամենը (I-IX)` 27 աշակերտ, որից տնային ուսուցում 7 աշակերտ

 

 

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների (2017-2018 ուստարի)

 

Տարրական դպրոց                                                                                           
I <<Ա>> — 30 աշակերտ
I <<Բ>> — 25 աշակերտ
I <<Գ>> — 33 աշակերտ
I <<Դ>> — 29 աշակերտ
I <<Ե>> — 33 աշակերտ
II <<Ա>> — 29 աշակերտ
II <<Բ>> — 28 աշակերտ
II <<Գ>> — 30 աշակերտ
II <<Դ>> — 31 աշակերտ
II <<Ե>> — 29 աշակերտ
III <<Ա>> — 32 աշակերտ
III <<Բ>> — 34 աշակերտ
III <<Գ>> — 33 աշակերտ
III <<Դ>> — 34 աշակերտ
III <<Ե>> — 33 աշակերտ
IV <<Ա>> — 28 աշակերտ
IV <<Բ>> — 31 աշակերտ
IV <<Գ>> — 30 աշակերտ
IV <<Դ>> — 26 աշակերտ
IV <<Ե>> — 31 աշակերտ
Ընդամենը (I-IV)` 609 աշակերտ, որից ներառական 15 աշակերտ

 

Հիմնական դպրոց
V <<Ա>> — 30 աշակերտ
V <<Բ>> — 31 աշակերտ
V <<Գ>> — 30 աշակերտ
V <<Դ>> — 32 աշակերտ
VI <<Ա>> — 28 աշակերտ
VI <<Բ>> — 29 աշակերտ
VI <<Գ>> — 29 աշակերտ
VI <<Դ>> — 30 աշակերտ
VII <<Ա>> — 28 աշակերտ
VII <<Բ>> — 30 աշակերտ
VII <<Գ>> — 31 աշակերտ
VII <<Դ>> — 30 աշակերտ
VIII <<Ա>> — 30 աշակերտ
VIII <<Բ>> — 30 աշակերտ
VIII <<Գ>> — 29 աշակերտ
VIII <<Դ>> — 29 աշակերտ
IX <<Ա>> — 28 աշակերտ
IX <<Բ>> — 26 աշակերտ
IX <<Գ>> — 24 աշակերտ
IX <<Դ>> — 26 աշակերտ
Ընդամենը (V-IX)` 580 աշակերտ, որից ներառական 15 աշակերտ

Հատուկ կրթության ստորաբաժանում

I կոմպլեկտ                                    Թափուր աշակերտների թիվը ՝ ըստ դասարանների

I դասարան-3 աշակերտ                                      I դասարան՝ 12 աշակերտ

II դասարան-3 աշակերտ                                    II դասարան՝ 12 աշակերտ

III դասարան-1 աշակերտ                                  III դասարան՝ 14 աշակերտ

IV դասարան-3 աշակերտ                                  IV դասարան՝ 12 աշակերտ

Ընդամենը (I-IV)` 10 աշակերտ

 

 

II կոմպլեկտ                                    Թափուր աշակերտների թիվը ՝ ըստ դասարանների

V դասարան-5 աշակերտ                                      V դասարան՝ 10 աշակերտ

VI դասարան-3 աշակերտ                                    VI դասարան՝ 12 աշակերտ

VII դասարան-4 աշակերտ                                  VII դասարան՝ 11 աշակերտ

VIII դասարան-2 աշակերտ                                 VIII դասարան՝ 13 աշակերտ

IX դասարան-2 աշակերտ                                     IX դասարան`13 աշակերտ

Ընդամենը (V-IX)` 16 աշակերտ